trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

SĄ PIENIĄDZE NA 47 SOŁECKICH PROJEKTÓW

    Podczas posiedzenia sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które w trybie zdalnym odbyło się 16 września, radni pozytywnie zaopiniowali m.in. projekt uchwały w sprawie przekazania z budżetu województwa do samorządów lokalnych puli pieniędzy na realizację projektów sołeckich zgłoszonych w ramach 8. edycji samorządowego programu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Jak poinformowała dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Monika Paczyńska, do konkursu można było zgłosić małe projekty (warte od 2,5 do 5 tys. zł) dotyczące przede wszystkim: zagospodarowania przestrzeni publicznej w sposób poprawiający estetykę miejscowości (ławki, kosze na śmieci, elementy małej architektury), a także zachowania, odtwarzania i promowania dziedzictwa kulturowego (zakup tradycyjnych strojów, instrumentów muzycznych), przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych. 10 września zarząd województwa zatwierdził listę rankingową wniosków wybranych do dofinansowania, na której znalazło się 47 projektów.
    Ponadto komisja zapoznała się z wykonaniem budżetu województwa i WPF za pierwsze półrocze 2020 roku, a także pozytywnie zaopiniowała propozycje zmian w planie dochodów i wydatków.


    Galeria zdjęć: