ROZWIJAMY BAZĘ SPORTOWĄ


Około 6 milionów złotych przeznaczył w 2019 roku samorząd województwa ze swojego budżetu na poprawę i rozwój bazy sportowej w Wielkopolsce. Ponad 4 miliony złotych z tej kwoty poszło na sztandarowy program województwa „Szatnia na medal” (dofinansowano z niego 68 zadań w 27 powiatach). Nieco mniejsze kwoty zostały przeznaczone na rozwój infrastruktury lekkoatletycznej oraz na wsparcie obiektów należących do poszczególnych klubów.
Informację na ten temat przedstawiono radnym z sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki na posiedzeniu, które odbyło się 9 grudnia. Radni zwracali uwagę na potrzeby lokalnych samorządów dotyczące konieczności remontu „orlików”, które (w Wielkopolsce w rekordowej liczbie w sakli kraju) zostały przed laty wybudowane za pieniądze rządowe, województwa i lokalnych samorządów. Komisja – zachęcona przez obecnego na posiedzeniu swojego byłego przewodniczącego, a dziś posła Tadeusza Tomaszewskiego – postanowiła przygotować wystąpienie w tej sprawie do ministra sportu.
Ponadto radni pozytywnie zaopiniowali projekty budżetu województwa na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej oraz przyjęli plan pracy komisji na kolejne dwanaście miesięcy.


Galeria zdjęć:

  • ROZWIJAMY BAZĘ SPORTOWĄ
pdf    drukuj    drukuj