Rozstrzygnięcie X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”


29 czerwca Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął stosowną uchwałą rozstrzygnięcie X edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Łączne wsparcie finansowe w wysokości 3,2 mln zł trafi do 124 jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa.
Konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” organizowany w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi, którego głównym celem jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich na poziomie sołectwa, w kierunku ich zaangażowania na rzecz rozwoju własnej miejscowości i społeczności. Konkurs wspiera realizację niewielkich projektów służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi, odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych.

„Pięknieje Wielkopolska Wieś” to konkurs który daje szansę lokalnym społecznościom na zrealizowanie projektów przyczyniających się do podniesienia walorów kulturowych, przyrodniczych, rekreacyjnych oraz poprawienia dostępności przestrzeni publicznej dla mieszkańców „małej ojczyzny”. Tegoroczna edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, złożonych zostało 290 wniosków z czego dofinansowanie otrzyma 124 projekty. Z budżetu województwa przeznaczyliśmy na ten konkurs 3 250 000 zł. - mówi Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

W tegorocznej edycji złożonych zostało 290 wniosków po ich wnikliwej ocenie formalnej i merytorycznej zakwalifikowanych zostało 265 projektów, z których dofinansowanych zostanie 124 na łączną kwotę 3,2 mln zł. Dofinansowanie, które może wynieść maksymalnie 30 tys. zł dla danego projektu umożliwia remonty obiektów wspólnej użyteczności (świetlic wiejskich, ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych i sportowych) organizację lokalnych spotkań i wydarzeń integrujących mieszkańców sołectwa i okolicy.
Wcześniejsze edycje konkursu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem środowisk wiejskich, a dzięki wsparciu zrealizowanych zostało wiele ciekawych projektów. W poprzedniej IX edycja konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” zgłoszono ponad 280 projektów, z których 125 otrzymało dofinansowanie.

 

 


Galeria zdjęć:

  • Rozstrzygnięcie X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”
pdf    drukuj    drukuj