Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym) w roku 2020


pn.: „Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”

 

  1. Uchwała Nr 2504/2020 ZWW z 23 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym) w roku 2020, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert - pobierz
  2. Oświadczenie o przyjęciu dotacji w tym rachunek bankowy - pobierz
  3. Sprawozdanie - pobierz
  4. Wzór listy uczestników - pobierz
  5. Wykaz organizacji, których oferty zgłoszono w ramach konkursu - pobierz
pdf    drukuj    drukuj