Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa na rzecz poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej w roku 2020


pn. „Odnowienie oznakowania Drogi św. Jakuba w Wielkopolsce”

Uchwała nr 2465/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dn. 16.07.2020 r. - pobierz
Załącznik do Uchwały nr 2465/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dn. 16.07.2020 r. - pobierz
Oferta odrzucona ze względów formalnych - pobierz

pdf    drukuj    drukuj