Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej na rzecz poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej w roku 2020


Uchwała nr 1980 i uzasadnienie – pobierz
Załącznik nr 1 – wykaz ofert, którym przyznano dofinansowanie - pobierz
Załącznik nr 2 – wykaz ofert, którym nie przyznaje się dofinansowania - pobierz

pdf    drukuj    drukuj