Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w roku 2014


UCHWAŁA Nr 4963/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w roku 2014 - pobierz

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 4963/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. Wykaz zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego na rok 2014, w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2014 roku, którym udziela się dofinansowania - pobierz

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 4963/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. Wykaz zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2014 roku, którym nie udziela się dofinansowania - pobierz

pdf    drukuj    drukuj