trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w 2024 roku

  • Uchwała Nr 8253/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 kwietnia 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2024 - pobierz dokument
  • Uchwała Nr 7979/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2024 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym  konkursie ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych  Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2024 - pobierz dokument
  • Regulamin pracy komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2024 - pobierz dokument
  • Uchwała Nr 8225/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2024 roku - pobierz dokument
  • Załącznik 1 – Wykaz zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert, zleconych w formie wspierania na w roku 2024 - pobierz dokument
  • Załącznik 2 - Wykaz zadań, którym nie udziela się dotacji - pobierz dokument
  • Załącznik 3 - Wykaz ofert, które nie spełniły wymogów formalnych - pobierz dokument