Rozstrzygnięcie naboru przedsiębiorstw do udziału w targach FOODEX JAPAN 2018, Chiba (Japonia), 6 - 9 marca 2018 r.


Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje, iż 20 grudnia br. zakończono nabór przedsiębiorstw do udziału w targach FOODEX JAPAN 2018, Chiba (Japonia), 6 - 9 marca 2018 r.

Zgodnie z pkt. II Regulaminu naboru do udziału w ww. wydarzeniu zakwalifikowane zostały następujące pomioty (kolejność alfabetyczna):

1. Poznańska Palarnia Kawy ASTRA Sp. z o.o.,
2. CONSUMA Sp. z o. o.,
3. FORMEDS Sp. z o.o.,
4. MERDA Sp. z o.o,
5. SPA Sp. z o.o.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

 

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

pdf    drukuj    drukuj