Rozstrzygnięcie naboru przedsiębiorstw do udziału w targach DOWNTOWN DESIGN


Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje, iż w dniu 12 czerwca br. zakończono nabór przedsiębiorstw do udziału w targach Downtown Design odbywających się w Dubaju, w dniach 13-16 listopada 2018 roku. Zgodnie z pkt. II Regulaminu naboru do udziału w ww. wydarzeniu zakwalifikowane zostały następujące pomioty (wg kolejności nadesłania zgłoszeń):

  1. Cameleo Sp. z o.o. Sp. k.
  2. Garden Spot Paweł Garbarek
  3. 3R Studio Mobile Sp. z o.o.
  4. Eugenius Sp. z o.o.
  5. Biuro Projektowe Katarzyna Laskowska
  6. Przedsiębiorstwo Powlekania Tkanin Vinylpex Robińscy Sp. j.
  7. Sparta Sp. z o.o.
  8. Audiator Sp. z o.o.
  9. Mistone Sp. z o.o.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

pdf    drukuj    drukuj