Rozstrzygnięcie dodatkowego naboru na Targi IDF Oman, 6-8 lutego 2018 r.


Zgodnie z pkt. II Regulaminu do udziału w w/w. wydarzeniu zakwalifikowane w ramach dodatkowego naboru zostały następujące podmioty (kolejność alfabetyczna):

1. „DEKOMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
2. FUNDACJA EDUKACJA PLUS,
3. GARDEN SPOT Paweł Garbarek,
4. PRZEDSIĘBIORSTWO POWLEKANIA TKANIN „VINYLPEX” ROBIŃSCY – SPÓŁKA JAWNA.

Podsumowując wyniki pierwszego i dodatkowego naboru, do udziału w w/w. wydarzeniu zakwalifikowane zostały następujące podmioty (kolejność alfabetyczna):

1. CAMELEO Sp. z o.o. Sp. K.,
2. „DEKOMA” Sp. z o.o.,
3. DIGITOUCH Sp. z o.o.,
4. EUGENIUS Sp. z o.o.
5. FUNDACJA EDUKACJA PLUS,
6. GARDEN SPOT Paweł Garbarek,
7. GEMBIAK – MIKSTACKI Sp. J.
8. LTB ENGINEERING & CONSULTING Sp. z o.o.
9. PRZEDSIĘBIORSTWO POWLEKANIA TKANIN „VINYLPEX” ROBIŃSCY Sp. J.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu.

pdf    drukuj    drukuj