trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowymi/lub narkotykowym) w roku 2021 pn.: Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych” oraz Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym), w tym również warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe”

    Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3584/2021 z 20.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2021, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert - pobierz dokument
    Zgoda na wysokość przyznanej dotacji - pobierz dokument
    Sprawozdanie - pobierz dokument
    Wykaz organizacji, których oferty zgłoszono w ramach konkursu nr 1 - pobierz dokument
    Wykaz organizacji, których oferty zgłoszono w ramach konkursu nr 2 - pobierz dokument