Rozmowy o wspólnych projektach z Brandenburgią


W ramach partnerskiej współpracy Województwa Wielkopolskiego z Brandenburgią w dniu 11 grudnia 2019 roku w Zamku Trebnitz odbyło się kolejne posiedzenie Gremium Doradczego Pełnomocnika ds. współpracy partnerskiej Kraju Związkowego Brandenburgia z Województwem Wielkopolskim.
Władze Województwa Wielkopolskiego reprezentował Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, a rząd Kraju Związkowego Brandenburgia nowo powołany Sekretarz Stanu ds. Europy i Pełnomocnik ds. Stosunków Brandenbursko-Polskich, Jobst-Hinrich Ubbelohde (wybory do parlamentu krajowego Brandenburgii odbyły się 1 września 2019 r.).
Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz, które od 2017 roku pełni funkcję Pełnomocnika ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę (właśnie rozpoczęła się kolejna trzyletnia kadencja). Głównym zadaniem Centrum jest tworzenie oraz wspieranie bilateralnych projektów i kontaktów pomiędzy podmiotami z Wielkopolski i Brandenburgii w takich obszarach jak budowanie społeczeństwa obywatelskiego, administracja, kultura i edukacja.
W spotkaniu w dniu 11 grudnia br. ze strony Województwa Wielkopolskiego wzięli udział przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Związku Młodzieży Wiejskiej, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu i Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych. Ze strony brandenburskiej oprócz przedstawicieli Stowarzyszenia Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Spraw Europejskich Brandenburgii, Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu Brandenburgii, Kancelarii Stanu Brandenburgii, stowarzyszeń organizacji młodzieżowych i kulturalnych, w tym związanych z środowiskami wiejskimi oraz krajowej Centrali Kształcenia Politycznego Brandenburgii.
W toku spotkania omówiono dotychczasowe wyniki prac uczestników różnych grup roboczych w 2019 roku, a przede wszystkim zaprezentowano nowy program działania na 2020 rok, który obejmuje liczne projekty dwustronne – wielkopolsko-brandenburskie, a także z udziałem grup młodzieżowych z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Projekty te dotyczą sfery edukacji, kultury i administracji, np.: konferencja w obszarze zmian klimatycznych, udziału w corocznych targach edukacyjnych w Poznaniu, kultury (warsztaty Poznańskiego Chóru Chłopięcego na terenie Brandenburgii), administracji samorządowej/język niemiecki dla biznesu i szeregu innych przedsięwzięć z ww. zakresów. Ponadto pozytywnie przyjęto dodatkową propozycję Wicemarszałka Wojciecha Jankowiak dotyczącą kontynuacji publicznego dialogu w sprawach historii polsko-niemieckiej, okresu transformacji ustrojowej w obu krajach po 1990 roku, a także doświadczeń na kanwie wykorzystywania członkostwa Polski i Niemiec w UE, w tym w Wielkopolsce i Brandenburgii.

 


Galeria zdjęć:

  • Rozmowy o wspólnych projektach z Brandenburgią
  • Rozmowy o wspólnych projektach z Brandenburgią
pdf    drukuj    drukuj