ROZMOWY O PSYCHIATRII


Marcowe obrady sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego zdominowała informacja oraz dyskusja na temat lecznictwa psychiatrycznego w województwie wielkopolskim i perspektywach jego rozwoju. Dane na temat kontraktowania w naszym regionie tego typu świadczeń medycznych przedstawili radnym przedstawiciele Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz Maciej Sytek, dyrektor Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. – Problemem jest niedobór łóżek na oddziałach psychiatrycznych, zwłaszcza w Poznaniu, a także zbyt mała liczba lekarzy psychiatrów – zauważył wiceprzewodniczący komisji Rafał Żelanowski, zawodowo lekarz psychiatra, który przypomniał również koncepcję narodowego programu zdrowia psychicznego, zakładającą powstanie kilkunastu mniejszych ośrodków leczenia (zamiast dużych szpitali, jak w Kościanie czy Gnieźnie).
Ponadto radni zaopiniowali pozytywnie kilka wniosków dotyczących zmian w tegorocznym budżecie regionu, a także zapoznali się z raportem z wykonania w 2016 r. wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w Wielkopolsce na lata 2015-2019.


Galeria zdjęć:

  • ROZMOWY O PSYCHIATRII
pdf    drukuj    drukuj