Rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Racocie i kanalizacja w Turwi oddane do użytku. Gmina Kościan bardziej eko dzięki UE


21 września 2020 roku Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział – na zaproszenie  Wójta gminy Kościan -  w otwarciu oczyszczalni ścieków w Racocie. Inwestycja pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych. Budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi (wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej)” została wsparta marszałkowskimi środkami unijnymi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Gmina pozyskała kwotę ponad 7,2 mln zł, co stanowi 64%  całkowitych wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia.
 
Z punktu widzenia rozwoju gminy Kościan rozbudowa oczyszczalni ścieków była jednym z najważniejszych zadań. Wynika to z ciągłego rozwoju miejscowości objętych aglomeracją i stale wzrastającej liczby terenów pod zabudowę mieszkaniową, które stają się terenami zamieszkałymi oraz rozwój przemysłu w znajdującej się na tym terenie strefy przemysłowej. Inwestycja przyczyniła się do ograniczenia ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb, w dużej mierze ograniczyła ich ilości oraz negatywne oddziaływanie na środowisko. W wyniku realizacji projektu wymieniona została również nieszczelna i zagrażająca środowisku sieć kanalizacyjno - sanitarna w miejscowości Turew. Z sieci o długości 1,2 km korzysta blisko 300 osób.
 
Inwestorem zadania była Gmina Kościan. Projekt przebudowy oczyszczalni w Racocie dostarczyła firma Eco Treatment z Gniezna, a wykonawcą prac był PTB Nickel Sp. z o.o. z Suchego Lasu.
 

WRPO 2014 2020 wers. kwiecień 2020

Galeria zdjęć:

  • Rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Racocie i kanalizacja w Turwi oddane do użytku.  Gmina Kościan bardziej eko dzięki UE
  • Rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Racocie i kanalizacja w Turwi oddane do użytku.  Gmina Kościan bardziej eko dzięki UE
  • Rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Racocie i kanalizacja w Turwi oddane do użytku.  Gmina Kościan bardziej eko dzięki UE
  • Rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Racocie i kanalizacja w Turwi oddane do użytku.  Gmina Kościan bardziej eko dzięki UE
pdf    drukuj    drukuj