trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Równe szanse i jakość

    Radni zapoznali się z informacją o realizacji zadań oświatowych przez placówki podległe samorządowi województwa w roku szkolnym 2008/2009. Zrównoważenie szans edukacyjnych młodzieży, podnoszenie jakości edukacji – to zasadnicze priorytety w zakresie edukacji w regionie. Realizowane są w 23 placówkach podległych samorządowi województwa – m.in. w szkołach medycznych i kolegiach językowych, ośrodkach wychowawczych oraz bibliotekach pedagogicznych i ośrodkach doskonalenia nauczycieli. Szkoły medyczne i policealne województwa zwiększają systematycznie swoją ofertę kształceniową, dostosowując ją do potrzeb lokalnego rynku pracy. Umożliwiają wczesne zdobycie kwalifikacji zawodowych przydatnych w finansowaniu dalszych etapów edukacji. Lokują się w czołówce szkół w regionie pod względem zdawalności zewnętrznych egzaminów zawodowych. W kolegiach językowych i służb samorządowych słuchacze mogą uzyskać tytuł licencjata, zdobyć kwalifikacje zawodowe oraz przygotowanie niezbędne do kontynuowania studiów II stopnia.
    Radni przyjęli pozytywne opinie w sprawie uchwał sejmiku dotyczących planu dochodów i wydatków województwa, które umożliwią korekty niektórych zadań oświatowych oraz inwestycyjnych, m.in. związanych z wynagrodzeniami nauczycieli oraz rozwojem Kolegium Językowego w Kaliszu. Zaakceptowano także program współpracy z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego na rok 2010.