trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

ROK Z PANDEMIĄ

    Różne aspekty wpływu pandemii koronawirusa na funkcjonowanie województwa w 2020 roku przewijały się podczas tematów omawianych przez sejmikową Komisję Zdrowia i Bezpieczeństwa publicznego na majowym, zdalnym posiedzeniu.

    O przebiegu epidemii oraz akcji szczepień w regionie była mowa m.in. podczas prezentacji raportu o stanie województwa w 2020 roku, którą przedstawił radnym dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWW Grzegorz Potrzebowski.

    Tej tematyki nie mogło zabraknąć również w trakcie przedstawienia informacji o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej regionu za 2020 rok, zaprezentowanej przez wojewódzkiego inspektora sanitarnego Jadwigę Kuczmę-Napierałę. Jak zauważono, w wyniku wprowadzonych rygorów nastąpił wzrost przestrzegania zasad higieny i – przy okazji walki z COVID-19 – udało się ograniczyć różne choroby zakaźne, głównie roznoszone drogą kropelkową.

    Ponadto radni zapoznali się z informacjami o wykonaniu budżetu województwa i stanie jego mienia, sprawozdaniem finansowym oraz przebiegiem współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku. Zaopiniowali też pozytywnie propozycje zmian budżetowych oraz uchwał sejmiku dotyczących statutów podległych samorządowi województwa szpitali.


    Galeria zdjęć: