Marszałek Woźniak w Turku i Koninie: Traktujemy bardzo poważnie tę szansę dla Wielkopolski Wschodniej, jaką dają środki finansowe w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji


Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego odwiedził Turek i Konin. W Turku Marszałek podpisał umowy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).
- Podpisaliśmy właśnie dwie umowy na dofinansowanie środkami unijnymi będącymi w naszej gestii ciekawych projektów. Jeden poszerzy ofertę muzeum i uczyni jego ofertę bardziej atrakcyjną dla zwiedzających, drugi zaś umożliwi rewitalizację parku miejskiego. To będzie całkowicie nowa przestrzeń, z elementami sportowymi i rekreacyjnymi, które będą służyć mieszkańcom. Powstanie przyjazne i nowoczesne miejsce sprzyjające wypoczynkowi i ruchowi na świeżym powietrzu, ale przede wszystkim integrująca mieszkańców i przyjazna dla gości – powiedział Marszałek Woźniak.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Gminie Miejskiej Turek wsparcie z funduszy unijnych na remont lokalu znajdującego się w zabytkowej oficynie Ratusza i utworzenie unikatowej ekspozycji Muzeum Miasta Turku im. J. Mehoffera pn. „Opowieści pewnej ulicy, 2190 dni w okupowanym Turku” . Z unijnych pieniędzy przeprowadzona zostanie także rewitalizacja zdegradowanego Parku Miejskiego położonego w ścisłym centrum miasta. Dzięki decyzji Zarządu Województwa z lipca tego roku zwiększono alokację środków na ten projekt o blisko 3 mln zł. Dzięki temu Miasto wyda na prace w parku mniej pieniędzy własnych, natomiast łącznie pozyskane środki unijne z WRPO 2014+ na park to niemal 17 mln zł.
Marszałek miał także okazję zobaczyć projekty zrealizowane w Turku w minionych latach przy wsparciu unijnym z WRPO 2014+. Zwiedził między innymi budynek Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Parkowej.
Z Turku Marszałek udał się do Konina do Agencji Rozwoju Regionalnego, gdzie podczas konferencji prasowej z udziałem Prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego oraz Posła na Sejm RP Tomasza Nowaka z Komisji Energetyki i Skarbu Państwa i Macieja Sytka, Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej rozmawiano o sprawiedliwej transformacji dla Wielkopolski Wschodniej.
- Żeby przeprowadzić tę sprawiedliwą transformację potrzebne jest współdziałanie bardzo wielu środowisk. Zmierzamy - zgodnie z silnym przekazem politycznym w Brukseli - w stronę Zielonego Ładu, czyli takiej rzeczywistości, w której te tradycyjne formy produkcji energii elektrycznej m.in. z węgla brunatnego będą musiały ustąpić miejsca tym zielonym, czyli energii wiatrowej czy słonecznej. To wywoła bardzo poważne skutki w przestrzeni publicznej, zarówno te społeczne dla pracowników sektora energetycznego, jak i dla wszystkich, którzy z tym sektorem współpracują. Ale my traktujemy bardzo poważnie tę szansę dla Wielkopolski Wschodniej, jaką dają środki finansowe w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Podczas spotkania przypomniano również inwestycje zrealizowane w Koninie dzięki unijnemu wsparciu z WRPO 2014+. To między innymi zakup elektrycznego taboru dla Miejskiego Zakładu Komunikacji. Marszałek pojechał również na modernizowaną ze środków unijnych ulicę Kleczewską.


Galeria zdjęć:

  • Marszałek Woźniak w Turku i Koninie: Traktujemy bardzo poważnie tę szansę dla Wielkopolski Wschodniej, jaką dają środki finansowe w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
  • Marszałek Woźniak w Turku i Koninie: Traktujemy bardzo poważnie tę szansę dla Wielkopolski Wschodniej, jaką dają środki finansowe w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
  • Marszałek Woźniak w Turku i Koninie: Traktujemy bardzo poważnie tę szansę dla Wielkopolski Wschodniej, jaką dają środki finansowe w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
  • Marszałek Woźniak w Turku i Koninie: Traktujemy bardzo poważnie tę szansę dla Wielkopolski Wschodniej, jaką dają środki finansowe w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
  • Marszałek Woźniak w Turku i Koninie: Traktujemy bardzo poważnie tę szansę dla Wielkopolski Wschodniej, jaką dają środki finansowe w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
  • Marszałek Woźniak w Turku i Koninie: Traktujemy bardzo poważnie tę szansę dla Wielkopolski Wschodniej, jaką dają środki finansowe w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
  • Marszałek Woźniak w Turku i Koninie: Traktujemy bardzo poważnie tę szansę dla Wielkopolski Wschodniej, jaką dają środki finansowe w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
  • Marszałek Woźniak w Turku i Koninie: Traktujemy bardzo poważnie tę szansę dla Wielkopolski Wschodniej, jaką dają środki finansowe w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
  • Marszałek Woźniak w Turku i Koninie: Traktujemy bardzo poważnie tę szansę dla Wielkopolski Wschodniej, jaką dają środki finansowe w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
pdf    drukuj    drukuj