trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rewitalizacja w gminach – konferencja dla samorządów

    *W piątek 15 kwietnia 2016 roku o godzinie 10.00 w Sali Sesyjnej na parterze Urzędu Marszałkowskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu z udziałem Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego odbędzie się konferencja dla samorządów gminnych dotycząca rewitalizacji.*

    Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, jak i Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 identyfikują występowanie w naszym regionie obszarów problemowych, wymagających działań interwencyjnych, m.in. z zakresu architektury i planistyki. Zakłada się, że poprawę spójności województwa można osiągnąć m.in. poprzez wspieranie terenów wymagających restrukturyzacji, odnowy i rewitalizacji. Określone środki na realizację tego celu przewidziano w ramach WRPO 2014+.

    Podstawą wszelkich działań powinny być przede wszystkim odpowiednio przygotowane gminne plany rewitalizacji, a ich genezą zidentyfikowane problemy społeczne. Odpowiedzią na potrzeby w tym zakresie są środki Funduszu Spójności zarezerwowane w Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna, uzupełnione środkami budżetu państwa. Samorządy województw przeprowadzą konkursy dotacji na wsparcie przygotowania lub aktualizację planów rewitalizacji. W tym kontekście dla województwa wielkopolskiego na wsparcie samorządów przewidziano łącznie kwotę 7 604 010 złotych.

    Kolejne spotkanie z samorządowcami na ten temat 22 kwietnia.