trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Radna Paulina Stochniałek nowym członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego

  *Podczas XXI Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 13 lipca br., radni województwa – na wniosek Marszałka Marka Woźniaka – w tajnym głosowaniu wybrali radną Paulinę Stochniałek, reprezentantkę Koalicji Obywatelskiej, na członka Zarządu Województwa.

  „Moja propozycja uzupełnienia składu Zarządu Województwa o panią Paulinę Stochniałek wynika z merytorycznej oceny zarówno jej wiedzy , jak i doświadczenia, które zdobyła w ciągu życia zawodowego związanego z finansami i zarządzaniem w edukacji, służbie zdrowia, również w sferze IT i HR* – czyli zarządzaniem zasobami ludzkimi. Upatruje w tej propozycji bardzo dobrą współpracę i też dobry nadzór nad tymi dziedzinami, za które pani Stochniałek będzie odpowiadać, czyli pomoc społeczna, edukacja i służba zdrowia” – mówi Marszałek Marek Woźniak.

  „Dołożę starań, by w obszarze zdrowia, edukacji i nauki oraz polityki społecznej budować przyszłość silnej i nowoczesnej Wielkopolski”, deklaruje Paulina Stochniałek.

  Paulina Stochniałek jest z wykształcenia ekonomistką, z zawodu przedsiębiorczynią, z 25 – letnim doświadczeniem zawodowym zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.
  W swojej dotychczasowej karierze była dyrektorką finansową i HR, główną księgową największego w Wielkopolsce szpitala klinicznego, także wykładowczynią wyższej uczelni, a w ostatnich latach prezeską spółki branży IT. W centrum jej zainteresowań jest człowiek, a samorząd postrzega jako służbę mieszkańcom regionu.
  Jak mówi, sprawne zarządzanie w wojewódzkich placówkach medycznych jest dzisiaj szczególnie trudnym wyzwaniem. „Czas na wdrożenie innowacji, technologii oraz zrozumienia wszystkich środowisk tworzących system opieki zdrowotnej. I dodaje: „Myśląc o człowieku, należy pamiętać o tych najbardziej wykluczonych ze społeczności: osobach niepełnosprawnych i ich rodzinach, a także osobach starszych. Otwarte społeczeństwo łączy wszystkich w swojej aktywności. Kobiety, które zawsze głośno wspieram, muszą czuć wsparcie w swoich działaniach i równe szanse, by to nie płeć była czynnikiem decyzyjnym, a kompetencje”.
  Zdaniem Pauliny Stochnialek samorządność to także nauka, zarówno w wymiarze zawodowym, jak i kreacji postaw prospołecznych, działań dla swoich środowisk lokalnych.
  „Mieszkańcy Wielkopolski muszą mieć szeroki dostęp do szkolnictwa na nowoczesnym poziomie, do wiedzy na temat możliwości własnego rozwoju, do przestrzeni na inicjatywy naukowe”, dodaje.

   


  Galeria zdjęć: