Przyszłość Europy z regionalnej perspektywy


Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego uczestniczył w 37. Sesji Plenarnej Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (CLRAE), która odbywała się w dniach 28-31 października w Pałacu Europy we francuskim Strasbourgu. W sesji wzięli udział delegacji reprezentujący samorządy z 47 państw członkowskich Rady Europy. Spotykali się oni na posiedzeniach plenarnych, a także, w zależności od szczebla reprezentowanego samorządu, na posiedzeniach Izby Regionów lub Izby Władz Lokalnych. Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, będący również wiceprzewodniczącym polskiej delegacji w CLRAE, jako reprezentant Wielkopolski należy do pierwszej z wymienionych izb.

Wśród najważniejszych poruszanych w trakcie sesji kwestii były debaty dotyczące stanu demokracji lokalnej w Federacji Rosyjskiej oraz w Bośni i Hercegowinie, czy dyskusja na temat raportu z wyborów lokalnych w Turcji, w tym zwłaszcza wyboru burmistrza Stambułu. Dyskutowano też między innymi o perspektywach wymiaru regionalnego w ramach przyszłości Europy, a także o roli władz lokalnych i regionalnych w ochronie osób wykluczonych społecznie. Republika Tunezji, jako drugi kraj – po Królestwie Maroka, otrzymała status Partnera Demokracji Lokalnej. Status ten, przeznaczony dla krajów nie należących do Rady Europy, stanowi platformę do dialogu i kontaktów instytucjonalnych z państwami członkowskimi.


Galeria zdjęć:

  • Przyszłość Europy z regionalnej perspektywy
  • Przyszłość Europy z regionalnej perspektywy
  • Przyszłość Europy z regionalnej perspektywy
  • Przyszłość Europy z regionalnej perspektywy
pdf    drukuj    drukuj