trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Przysmaki z wielkopolskich sadów

  Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z województwa wielkopolskiego do  udziału w konkursie na najlepszą potrawę regionalną z jabłkiem lub ze śliwką pn. „Przysmaki z wielkopolskich sadów”.

   

  UWAGA! Termin składania zgłoszeń do konkursu został przedłużony do 15 kwietnia 2022 do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do siedziby urzędu) !

   

  Kto może wziąć udział?

  Uczestnikami Konkursu mogą być Koła Gospodyń Wiejskich mające swoją siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa wielkopolskiego, spełniające jeden z trzech warunków:

  1. muszą być wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (t.j. Dz.U.2021 r. poz. 2256),
  2. lub działać na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (t.j. Dz.U.2019 r. poz. 491 ze zm.),
  3. albo być stowarzyszeniem skupiającym kobiety z terenów wiejskich, których statutowym celem działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).

  Zasady uczestnictwa

  Chętne do udziału w konkursie Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać poprawnie wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z przepisem potrawy zgłoszonej do Konkursu oraz z pozostałymi załącznikami (poniżej do pobrania) w wersji papierowej - osobiście, za pośrednictwem poczty, bądź kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. W przypadku wysyłki pocztą lub kurierem na kopercie należy dopisać: Konkurs „Przysmaki z wielkopolskich sadów”.

  Zgłoszenia przyjmowane będą również drogą elektroniczną na adres e-mailowy: dr.sekretariat@umww.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrytki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP. 

  Nabór zgłoszeń potrwa do 31 marca 2022 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do siedziby urzędu).

   

  WAŻNE: Każdy Uczestnik (Uczestnikami mogą być Koła Gospodyń Wiejskich) może zgłosić tylko jedną potrawę, tylko na jedną z dwóch kategorii, o których mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu Konkursu.

   

  Przebieg konkursu

  Uczestnicy Konkursu w dniu finału muszą dostarczyć potrawę konkursową zgłoszoną w karcie zgłoszeniowej. Każda potrawa musi składać się wyłącznie z produktów jadalnych – nie wyłączając dekoracji.

  Ocena potraw odbywać się będzie w dwóch kategoriach - na najlepszą potrawę regionalną z jabłkiem i na najlepszą potrawę regionalną ze śliwką.

  Ocenie poddany zostanie sposób prezentacji, tj. wygląd, estetyka, oryginalność i sposób podania, walory smakowe i zapachowe, związek potrawy z regionem i jego tradycjami, w tym: tradycyjne metody wytwarzania, wykorzystane surowce, produkty i półprodukty lokalne.

  Nagrody

  Zwycięzcami w konkursie zostanie do 10 laureatów z każdej kategorii konkursowej. Nagrody finansowe w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 złotych) ufundowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z budżetu Województwa Wielkopolskiego. 

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i zachęcamy do udziału!