PRZYJRZELI SIĘ WOJEWÓDZKIM SPÓŁKOM


Informacja o sytuacji spółek prawa handlowego z udziałem województwa wielkopolskiego w 2018 roku stała się punktem wyjścia do dyskusji o stanie tych podmiotów na licowym posiedzeniu sejmikowej Komisji Rewizyjnej.
Najwięcej czasu poświęcono takim spółkom jak Koleje Wielkopolskie (radni zastanawiali się m.in., czy wzrost liczby pasażerów przekłada się na poprawę wyniku finansowego), lotnisko Ławica (problemy z odszkodowaniami przyznawanymi przez sądy sąsiadom portu), Wielkopolski Fundusz Rozwoju (zwracano uwagę na potrzebę aktywniejszego zaangażowania będących w dyspozycji WFR środków z dawnych programów unijnych) oraz CWJ Hipodrom Wola. Na wniosek przewodniczącego komisji Zbigniewa Czerwińskiego postanowiono zaaranżować wspólne posiedzenie radnych wojewódzkich i miejskich z komisji zajmujących się kulturą fizyczną i turystyką, aby omówili koncepcje funkcjonowania tego atrakcyjnego terenu w Poznaniu w przyszłości.


Galeria zdjęć:

  • PRZYJRZELI SIĘ WOJEWÓDZKIM SPÓŁKOM
pdf    drukuj    drukuj