trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Przygotowania do naboru na małe projekty Interreg Europa Środkowa – spotkanie informacyjne 2 lipca br.

  logo - Interreg Central Europe, Co-funded by the European UnionDepartament Gospodarki uprzejmie informuje, że w październiku br. ruszy nabór na projekty małej skali w programie Interreg Europa Środkowa. Niezależnie od tego, czy jesteście Państwo częścią organizacji publicznej, czy prywatnej, jest to realna szansa na pobudzenie innowacji i stworzenie rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb obszarów zmarginalizowanych pod względem geograficznym i gospodarczym.

  Poszukiwanie partnera do projektu

  Program Interreg Europa Środkowa już teraz zachęca do poszukiwania partnerów na platformie Applicant Community. Zarejestruj się!

  Spotkanie informacyjne

  2 lipca br. od 10:00 do 11:30 Wspólny Sekretariat organizuje spotkanie informacyjne o zasadach 3. naboru z możliwością zadawania pytań. Zobacz agendę spotkania.

  Rejestracja na spotkanie jest możliwa po zalogowaniu się na platformie do poszukiwania partnerów. Zarejestruj się już dziś.

  Więcej informacji, dokumentów i narzędzi dla wnioskodawców

  W Polsce informacji udziela Krajowy Punkt Kontaktowy
  e-mail: CE@mfipr.gov.pl
  tel. 22 273 81 75

  Informacje o naborze na małe projekty Interreg Europa Środkowa

  Cel: Wsparcie obszarów peryferyjnych i znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej
  w tworzeniu rozwiązań służących poprawie warunków pracy i życia

  Czas trwania: 15 października - 10 grudnia 2024 r.

  Maksymalny budżet projektu: 800 tys. EUR, w tym do 640 tys. EUR z EFRR

  Minimalna liczba partnerów: 3 z różnych krajów, w tym minimum 2 z obszaru programu

  Czas trwania projektu: od 12 do 24 miesięcy

  Zasięg terytorialny

  Projekty muszą dotyczyć obszarów charakteryzujących się co najmniej jedną z następujących cech:

  • niski potencjał gospodarczy;
  • słaby dostęp do usług świadczonych w interesie ogólnym, często związany ze zmianami demograficznymi;
  • brak bliskości relacyjnej, utrata funkcji/znaczenia, wpływu lub połączeń.

  Nie ma konkretnej listy ani mapy kwalifikujących się obszarów. Ich skala i rozmiar mogą się różnić
  w zależności od celów projektu, od np. przedmieść czy dzielnic miast, gmin wiejskich, małych lub średnich miast po całe regiony, które cierpią z powodu peryferyjności lub  trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej.

  Tematyka małych projektów

  Wnioski mogą dotyczyć czterech celów szczegółowych. Pomysły na projekty są mile widziane w całym zakresie tematycznym każdego z nich (zob. opis celów szczegółowych w Programie Interreg Europa Środkowa). Krajowy Punkt Kontaktowy zaleca jednak skupienie się na następujących tematach o dużym znaczeniu dla obszarów peryferyjnych i słabiej rozwiniętych:

  1.2 Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

  → Rozwój kapitału i umiejętności

  → Drenaż mózgów, emigracja i utrata wykwalifikowanej siły roboczej

  → Przedsiębiorczość społeczna

  → Transformacja cyfrowa

  2.5 Zielona mobilność miejska

  → Zrównoważone połączenia multimodalne w miastach i ich zapleczu

  → Poprawa mobilności na obszarach podmiejskich, w tym na wsiach, w ramach podejścia opartego na funkcjonalnym obszarze miejskim

  → Dostępność transportu publicznego dla wszystkich, w tym osób starszych i niepełnosprawnych, w funkcjonalnych obszarach miejskich

  3.1 Poprawa połączeń transportowych obszarów wiejskich i peryferyjnych

  → Zrównoważony transport pasażerski

  → Testowanie i ulepszanie usług mobilności regionalnej w interesie publicznym dla obywateli

  4.1 Wzmocnienie systemu zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego

  → Zmiany demograficzne

  → Świadczenie usług publicznych użyteczności publicznej (np. w zakresie zdrowia, edukacji, usług socjalnych itp.) poprzez zintegrowane podejście terytorialne