PRZEŚWIETLILI WOJEWÓDZKIE SPÓŁKI


Jak radziły sobie w 2017 roku spółki prawa handlowego, w których udziały ma województwo wielkopolskie? Dyskutowali na ten temat, rozpatrując stosowną informację, radni z sejmikowej Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu, które odbyło się 23 lipca.
Członkowie komisji pytali m.in. o porównanie stopnia rentowności obu spółek kolejowych, o zmniejszanie się udziału poznańskiego lotniska w rynku krajowym i o pogarszające się wyniki portu, o potrzebę dokapitalizowania Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią. Więcej czasu poświęcono też Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola, w której to spółce Komisja Rewizyjna przeprowadzi wkrótce kontrolę.


Galeria zdjęć:

  • PRZEŚWIETLILI WOJEWÓDZKIE SPÓŁKI
pdf    drukuj    drukuj