Przedstawicielka władz belgijskiej Walonii-Brukseli z wizytą w Wielkopolsce


4 grudnia Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego spotkał się z Laurence Capelle, Delegat Generalną Walonii-Brukseli w Warszawie.

Obecnie rozpoczyna się faza przygotowawcza nowego Programu Wykonawczego do umów zawartych na szczeblu rządowym w latach 1996 (z Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii i Rządem Regionu Walonii) oraz 2004 (z Komisją Wspólnotową Francuską Regionu Stołecznego Brukseli).

W ramach każdego programu strony uzgadniają priorytety na kolejne trzy lata współpracy. Głównym celem wizyty gościa z Walonii było ich zaprezentowanie przedstawicielowi władz Wielkopolski. Poza dotychczasowymi obszarami takimi jak współpraca gospodarcza, naukowa, czy kulturalna, w nowej perspektywie 2020 - 2022 nacisk zostanie położony na ochronę środowiska, zrównoważony rozwój i gospodarkę o obiegu zamkniętym.
Jak zaznaczyła Delegat Generalna oprócz współpracy w ramach programu koordynowanego na szczeblu krajowym, bardzo ważne jest rozwijanie współpracy regionalnej, bezpośrednio między władzami regionów oraz rozmaitymi aktorami lokalnymi. W konsekwencji Laurence Capelle zaproponowała, by w przyszłości delegacja z Wielkopolski odwiedziła Walonię, a konkretnie stolicę regionu w Namur, by przyjrzeć się rozmaitym sektorom pod kątem możliwości nawiązywania dwustronnych kontaktów.

Wicemarszałek Jankowiak z zainteresowaniem przyjął zaprezentowane priorytety i nakreślił potencjalne obszary współpracy międzyregionalnej w przyszłości wskazując m.in. gospodarkę, sektor badawczo-rozwojowy, inteligentne specjalizację, ochronę środowiska i walkę ze zmianami klimatu, rolnictwo i produkcję żywności. Zapewnił również, że Województwo Wielkopolskie jest gotowe, by w miarę możliwości włączyć się w nowy Program Wykonawczy zachęcając partnerów z Wielkopolski do realizacji dwustronnych projektów.


Galeria zdjęć:

  • Przedstawicielka władz belgijskiej Walonii-Brukseli z wizytą w Wielkopolsce
  • Przedstawicielka władz belgijskiej Walonii-Brukseli z wizytą w Wielkopolsce
  • Przedstawicielka władz belgijskiej Walonii-Brukseli z wizytą w Wielkopolsce
  • Przedstawicielka władz belgijskiej Walonii-Brukseli z wizytą w Wielkopolsce
pdf    drukuj    drukuj