PRZECIWKO NARKOTYKOM


Marcowe posiedzenie sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego zdominowała dyskusja nad raportem z wykonania w ubiegłym roku Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii dla województwa wielkopolskiego na lata 2015-2019. Informację na ten temat przekazała radnym Marlena Sierszchulska, dyrektor Departamentu Zdrowia UMWW, która stwierdziła m.in., że obok problemów z narkotykami coraz groźniejszym zjawiskiem społecznym jest zażywanie środków psychoaktywnych, tzw. dopalaczy. Młodzież, ulegając reklamom promującym dopalacze jako środki bezpieczne, nie traktuje ich jako substancji, od których można się uzależnić. Urząd Marszałkowski we współpracy z partnerami i organizacjami pozarządowymi prowadzi akcje informacyjne i działania profilaktyczne, mające uświadamiać zagrożenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych.

Komisja zaopiniowała ponadto pozytywnie kilka projektów uchwał sejmiku, dotyczących m.in. zmian w statutach i radach społecznych samorządowych placówek służby zdrowia.


Galeria zdjęć:

  • PRZECIWKO NARKOTYKOM
pdf    drukuj    drukuj