trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Projekty międzynarodowe

    Samorząd Województwa Wielkopolskiego regularnie uczestniczy w projektach oraz konkursach o charakterze międzynarodowym, które pozwalają w sposób bardziej kompleksowy odpowiadać na bieżące wyzwania gospodarcze i społeczne.

    Projekty realizowane są z partnerami z Unii Europejskiej w ramach unijnych programów wsparcia współpracy międzynarodowej i transgranicznej oraz podpisanych porozumień z regionami partnerskimi województwa, a także w ramach programów i inicjatyw Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz – w zależności od profilu inicjatywy – również z pozostałymi resortami i instytucjami administracji państwowej.