trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Projekt wielkopolsko-gruziński zakończony!

  8 lipca zakończyło się ostatnie działanie projektu „Zarządzanie projektem. Know-how dla Regionu Mtskheta-Mtianeti” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r.

  Podczas wizyty w Mtskhecie kończącej projekt, jego koordynator oraz trener spotkali się z urzędnikami-liderami z Regionu Mtskheta-Mtianeti, aby omówić projekty przygotowane przez zespoły projektowe utworzone w Administracji Gubernatora Regionu i samorządach gminnych. Wizyta była również okazją do dyskusji o możliwych tematach przyszłych wspólnych projektów w ramach programu „Polskiej Pomocy”.

  Uczestnicy projektu spotkali się także z Zastępcą Gubernatora Regionu Mtskheta-Mtianeti Givi Maisuradze oraz szefami samorządów gminnych, którzy podziękowali za przekazanie tak potrzebnej regionom gruzińskim wiedzy. Gruzińscy urzędnicy-liderzy poszukują obecnie programów grantowych, które pozwolą sfinansować propozycje przygotowane w ramach projektu.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Bezpośrednim celem projektu jest upowszechnienie umiejętności zarządzania projektami wśród urzędników administracji oraz pracowników organizacji pozarządowych Regionu Mtskheta-Mtianeti. Taka wiedza jest niezbędna, aby gruzińskie władze lokalne i regionalne, a także organizacje pozarządowe, mogły wykorzystać fundusze  międzynarodowych organizacji pomocowych wspierających Gruzję.

  Urzędnicy-liderzy przeszli 2-tygodniowe szkolenie nt. zarządzania projektami, prowadzone przez trenerów Fundacji „Partnerzy dla Samorządu”. Następnie wzięli udział w wizytach studyjnych w Powiecie Jarocińskim oraz w Gminach Witkowo i Czerniejewo, gdzie zapoznawali się z praktyką wdrażania projektów.  Zdobytą w Wielkopolsce wiedzą podzielili się ze swoimi kolegami podczas tygodniowych warsztatów w Mtskhecie.

  Budżet projektu wynosi 136.997 zł, z czego 113.072 zł stanowi dotacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, na resztę składa się wkład własny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Fundacji „Partnerzy dla Samorządu” (partnera projektu) oraz Administracji Gubernatora Mtskheta-Mtianeti (beneficjenta projektu). Partnerami projektu są również wielkopolskie samorządy: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Urząd Gminy i Miasta Witkowo oraz Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo.