trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Projekt uchwały Sejmiku w sprawie występowania mieszkańców województwa wielkopolskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą

    Kancelaria Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przystępuje do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie  występowania mieszkańców województwa wielkopolskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą
    Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie występowania mieszkańców województwa wielkopolskiego z obywatelska inicjatywą uchwałodawczą stanowi projekt aktu prawa miejscowego. 

    Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 roku określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

    Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie  występowania mieszkańców województwa wielkopolskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, zostanie przekazana celem konsultacji do Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Po uzyskaniu opinii Rady, Zarząd Województwa Wielkopolskiego skieruje projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie występowania mieszkańców województwa wielkopolskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą pod obrady Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a następnie zostanie on przedłożony pod obrady Radnym Województwa Wielkopolskiego na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.