Sprawozdanie z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2017-2018 za rok 2017


Projekt sprawozdania z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2017-2018” za rok 2017 - pobierz
Wykaz dotacji udzielanych w 2017 w trybie otwartych konkursów ofert - pobierz
Rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert - pobierz

pdf    drukuj    drukuj