Projekt Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg ZDP w Poznaniu oraz WZDW w Poznaniu


Zarząd Województwa Wielkopolskiego przystąpił do opracowywania projektu:

  1. Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg powiatowych znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego;
  2. Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego, obejmującego aktualizację „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3 000 000 pojazdów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014 – 2023”.

oraz poddaje ww. projekty procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa - więcej

pdf    drukuj    drukuj