Projekt Programu ochrony środowiska przed hałasem dla autostrady A2 (Nowy Tomyśl - Konin)


Zarząd Województwa Wielkopolskiego przystąpił do opracowywania projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracją miasta Poznań, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny położonych wzdłuż autostrady A2 od km 107+900 do km 257+219 obejmującego aktualizację „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dwóch odcinków autostrady A2” oraz o poddaje ww. projekt procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa - więcej

pdf    drukuj    drukuj