trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Finanse województwa w 2023 roku: ambitnie w trudnych czasach

  „Ambitny budżet na trudne czasy” – tak w opinii Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego prezentuje się projekt budżetu Wielkopolski na 2023 rok. Marszałek wraz Elżbietą Kuzdro-Lubińską, Skarbnikiem Województwa przedstawili 15 listopada br. podczas konferencji prasowej plany dotyczące finansów regionu w przyszłym roku. 

  „Z niczego nie zrezygnowaliśmy planując budżet województwa na 2023 rok. Przyjęliśmy jednak inny model planowania, niż do tej pory. Odeszliśmy od procedur zaprojektuj i wybuduj” – poinformował Marszałek Woźniak, wskazując na wyzwania, z którymi musi mierzyć się samorząd wojewódzki. To między innymi wysoka i utrzymująca się inflacja, która będzie powodować wzrost kosztów realizowanych zadań. 

  „Istotnie wzrosną też koszty obsługi długu, o 7,2 mln zł więcej niż w 2022 r. i o 20,5 mln zł więcej niż w 2021 r . Kolejnym zagrożeniem jest niepewna sytuacja gospodarcza związana z konfliktem zbrojnym w Ukrainie” - podkreśla Elżbieta Kuzdro-Lubińska i dodaje, że „polityka finansowa Województwa w 2023 r., podobnie jak w latach poprzednich, skupi się na utrzymaniu nadwyżki operacyjnej i zachowaniu płynności finansowej. Z uwagi na wysoką niepewność dotyczącą kształtowania sytuacji gospodarczej, w budżecie 2023 r. utworzono rezerwy celowe, co pozwoli na sprawniejsze zarządzanie wydatkami”. 

  „Mimo wielu wyzwań realizujemy nasze kluczowe inwestycje” – informuje Marszałek Marek Woźniak i dodaje, że „inwestycją numer jeden będzie budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Chcemy ją jak najszybciej rozpocząć. 1 stycznia to moment, kiedy staniemy się organizatorem dla Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, czyli tego inwestora, który może rozpocząć proces inwestycyjny. Od tego momentu zaczniemy rozmowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, żeby wrócić do obietnic składanych Miastu Poznań  przez ten resort w zakresie współfinansowania inwestycji”.  

  Projekt przyszłorocznego budżetu zakłada dochody ogółem planowane są w wysokości 2,24 mld zł. Największy udział w ich strukturze (69,6%) stanowią dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. 

  Wydatki ogółem mają wynieść 2,54 mld zł, z czego wydatki bieżące stanowić będą 59,0%, a wydatki majątkowe 41,0% wydatków ogółem. W porównaniu do przewidywanego wykonania  budżetu 2022 r. wydatki mają wzrosnąć o 15,9% tj. o 142,7 mln zł. Warto podkreślić, że będzie to piąty rok z rzędu, w którym wydatki majątkowe będą kształtowały się na poziomie ponad 40,0%. 

  Deficyt budżetu wynoszący 304,0 mln zł zostanie sfinansowany głównie (269,8 mln zł) z własnych środków oraz ze środków pochodzących z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Planowana na koniec 2023 r. kwota długu ma wynieść 337,5 mln zł, tj. 15,1% dochodów ogółem.  

  W zakresie wydatków niemal 60,0% zostanie przeznaczonych na kluczowe obszary dotyczące dróg, kolei oraz ochrony zdrowia. Pozostałe środki przeznaczone będą na kulturę, oświatę, czy ochronę środowiska.  

  Na inwestycje drogowe zostanie przeznaczonych 467,9 mln zł. Będą to wydatki związane m.in. z poprawą dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowo-mostowej Województwa Wielkopolskiego (współfinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład), z budową obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 (współfinansowanie UE), z budową obwodnic Rogoźna, Kościana i Szamotuł (współfinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg). Istotne środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji i wykup gruntów pod przyszłe inwestycje – kwota 57,2 mln zł oraz na inwestycje drogowe jednoroczne – kwota 62,7 mln zł. Bieżące utrzymanie dróg i mostów będzie kosztować 140,0 mln zł.

  Na wydatki inwestycyjne na ochronę zdrowia zaplanowano 264,3 mln zł. W ramach tej kwoty należy wymienić inwestycje w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu (m.in. Rozbudowę budynku ambulatoryjnego), w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu (m.in. Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej), czy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu (m.in. Budowa Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią). 

  W zakresie inwestycji w kulturze, Województwo w 2023 r. rozpocznie budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, nowoczesnego obiektu muzealnego o znaczeniu narodowym, upamiętniającego największe zwycięskie powstanie w historii Polski. Łączne nakłady na tę budowę mają wynieść 376,2 mln zł z czego w 2023 r. 12,0 mln zł. 

  W ramach wydatków bieżących, 320,0 mln zł będzie przeznaczonych na organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. Dotacje podmiotowe dla 23 marszałkowskich instytucji kultury wyniosą 155,1 mln zł. Województwo od 1 stycznia 2023 r. przejmie od Miasta Poznania dwie instytucje kultury: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości i Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, a jednocześnie przekaże Filharmonię Poznańską im. Tadeusza Szeligowskiego temu samorządowi. 

  Marszałek Marek Woźniak poinformował, że zgodnie z procedurami, projekt budżetu został dziś przekazany do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podczas najbliższej sesji będzie tematem dyskusji radnych, a finalnie ma zostać przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego podczas grudniowej sesji. 

  Prezentacja dot. projektu budżetu dostępna w załączniku.