Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020


Uchwała Nr XII/230/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października  2019 roku - pobierz
Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 - pobierz
Opinia Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - pobierz

pdf    drukuj    drukuj