Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018


Uchwała Nr XXXVII/888/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 października 2017 roku w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 - pobierz
Załącznik Nr 1 do uchwały - Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 - pobierz
Załącznik Nr 2 do uchwały - Opinia Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - pobierz

Uchwała Nr 4609/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 - pobierz

Uchwała Nr XLI / 969 / 18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2018 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 - pobierz
Załącznik do uchwały Sejmiku - Opinia Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - pobierz

Uchwała Nr 4942/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 - Pobierz

Uchwała Nr 5022/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 - Pobierz

Uchwała Nr XLIV/1007/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2018 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 - pobierz
Załącznik do uchwały Sejmiku - Opinia Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - pobierz

Uchwała Nr XLV/1035/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 - Pobierz
Załącznik do uchwały Sejmiku - Opinia Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - Pobierz

pdf    drukuj    drukuj