trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu węzy pszczelej

    Regionalny związek pszczelarzy informuje o możliwości przystąpienia do udziału w programie: "Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu węzy pszczelej". Program uzyskał wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach zadania publicznego pn.: „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. Celem programu jest podniesienie jakości bytowania rodzin pszczelich, poprawa jakości produktów pszczelich oraz poprawa środowiska naturalnego.

    Zainteresowani pszczelarze mogą zgłaszać się do 30.06.2023 r.

    Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://www.rzpchodziez.pl/ogloszenia/