trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

PROBLEMY Z AZBESTEM

    Informacja oraz debata o ubiegłorocznym sprawozdaniu z realizacji w Wielkopolsce „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032” zdominowała styczniowe (prowadzone w trybie zdalnym) obrady sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z długofalowym programem wycofywania azbestu z gospodarki, jak i obowiązującym w Polsce i w Unii Europejskiej prawem, ten szkodliwy i rakotwórczy materiał powinien zniknąć z naszych miast (dachów, fabryk, rur, itp.) najpóźniej do 31 grudnia 2032 roku. Z danych, które  gminy i powiaty wysyłają co roku do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wynika jednak, że utylizacja azbestu przebiega zbyt wolno i w takim tempie zajmie nam niemal... 200 lat. Podczas dyskusji radni podkreślali, że aby przyspieszyć ten proces, konieczne jest m.in. większe wsparcie na wymianę starych dachów (zwłaszcza na wsi) oraz skuteczna informacja na ten temat.

    Ponadto radni zaopiniowali pozytywnie propozycje zmian w tegorocznym budżecie regionu oraz przyjęli sprawozdanie z prac komisji w 2020 roku.


    Galeria zdjęć: