Szukamy przepisów na społeczne innowacje


14 marca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa z udziałem Marzeny Wodzińskiej, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Jędrzeja Solarskiego, Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania oraz dr. Cezarego Mazurka, Zastępcy ds. Technologii Pełnomocnika Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego. Konferencja dotyczyła ogłoszenia otwartego naboru pomysłów na innowacje społeczne w ramach projektu grantowego pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”.

Projekt pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie z Miastem Poznań oraz Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Celem projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest wsparcie innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią się do skuteczniejszego rozwiązania problemów społecznych związanych z zabezpieczeniem potrzeb osób zależnych. – Dodamy szczyptę eksperckiej wiedzy, udostępnimy kuchnię, aby można było eksperymentować, a o produkty osoby przystępujące do naboru nie muszą się martwić, bo zapewnimy dofinansowanie – podkreśliła Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, odnosząc się do nazwy projektu.

W ramach przedsięwzięcia powołany został Wielkopolski Inkubator Innowacji Społecznych, który 15 marca tego roku otwiera nabór innowacyjnych pomysłów, wspierających osoby starsze, osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, a także dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, w codziennym funkcjonowaniu i pełniejszym uczestnictwie w życiu zawodowo – społecznym. Wielkopolscy innowatorzy będą mieli 14 dni na złożenie pomysłu, tj. do 29 marca tego roku, na specjalnie przygotowanym formularzu, który można pobrać ze strony www.inkubatorwins.pl. Łączna pula środków do podziału to 1,5 mln zł. Wsparcie finansowe i merytoryczne ekspertów z różnych obszarów na każdym etapie projektu otrzyma minimum trzydzieści innowacji.

Przypomnijmy, że konferencje prasowe dotyczące naboru pomysłów w ramach projektu „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych” odbyły się w Kaliszu (8 marca), Pile(13 marca), wKoninie (15 marca) i w Lesznie (16 marca). 

 


Galeria zdjęć:

  • Szukamy przepisów na społeczne innowacje
  • Szukamy przepisów na społeczne innowacje
pdf    drukuj    drukuj