trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

PRACOWNIK JAK Z MARZEŃ

    Jakimi cechami powinien wykazywać się idealny kandydat do zatrudnienia? Rozmawiano o tym podczas marcowego (prowadzonego w trybie online) posiedzenia sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Radni zapoznali się z informacją „Oczekiwania wobec wielkopolskich pracowników zgłaszane przez pracodawców – wyniki badania ofert pracy”.

    – Mówi się, że mamy „rynek pracownika”, ale pracodawcy mają często duże wymagania wobec osób, które chcieliby zatrudnić – mówiła dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Barbara Kwapiszewska. Przedstawiając przeprowadzoną przez WUP analizę, wskazał katalog tzw. zawodów deficytowych, a także tych, które podlegają wymieraniu lub starzeniu się. Wśród cech wymaganych najczęściej przez pracodawców od kandydatów dyrektor WUP wymieniła m.in. dyspozycyjność, znajomość języka obcego, umiejętność obsługi programów komputerowych, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole. W przyszłości istotne będą też takie predyspozycje jak zdolność do uczenia się, umiejętność rozwiązywania problemów, logicznego myślenia, szybkiego reagowania, negocjowania.

    Informacja była też okazją do dyskusji na temat dostosowania wielkopolskiego rynku pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

    Ponadto członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali propozycje zmian w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej, zgłoszonych przez WUP i przez ROPS.


    Galeria zdjęć: