trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Prace w sejmikowych komisjach już na finiszu. Wojewódzcy radni kończą VI kadencję

  Zakończył się pracowity, komisyjny tydzień. Komisja Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej obradowała w poniedziałek 11 marca. Radni pozytywnie odnieśli się do wniosku o zaplanowanie środków na tegoroczną paradę parowozów w Wolsztynie, która odbędzie się 4 i 5 maja. Samorządowcy zapoznali się z raportem dotyczącym regionalnego transportu lotniczego. Dobre wiadomości płyną z poznańskiego lotniska Ławica. Spółka wygenerowała w ubiegłym roku zysk na poziomie 19,5 mln złotych i obsłużyła ponad 2,7 mln pasażerów. Najważniejszym wydarzeniem w zakresie rozwoju siatki połączeń było uruchomienie nowej bezpośredniej trasy z Poznania do Dubaju.

  Członkowie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej opiniowali zmiany w budżecie dotyczące realizacji programów i projektów finansowanych ze środków unijnych, zapoznali się z planem współpracy Wielkopolski z zagranicą w 2024 roku, przyjęli także informacje o ubiegłorocznych aktywnościach w tym obszarze.

  Radni, członkowie Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej omówili szereg najważniejszych zagadnień związanych z kształtowaniem i promocją postaw ekologicznych. Zapoznali się z działaniami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i zadaniami podjętymi w mijającej kadencji przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Analizowano także wyzwania z zakresu ochrony środowiska, podsumowano projekty i zadania zrealizowane przez samorząd w latach 2018-2023.

  Komisja Kultury tym razem spotkała się w siedzibie Teatru Nowego w Poznaniu. Radni pozytywnie zaopiniowali budżetowe wnioski dotyczące modernizacji instalacji grzewczej w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, przygotowania dokumentacji do adaptacji dawnej gorzelni na cele muzealne Muzeum Okręgowego w Koninie i wsparcia wydarzeń teatralnych, festiwali, organizacji wystaw czasowych w samorządowych placówkach kulturalnych.

  Dobre wiadomości dla młodych adeptów olimpijskiej dyscypliny judo. Radni z Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o przekazanie Miastu Poznań pomocy finansowej na budowę nowej hali sportowej. Obiekt na potrzeby akademii judo powstanie przy Zespół Szkół Nr 8 w Poznaniu. Województwo Wielkopolskie wesprze realizację tego zadania kwotą dwóch milionów złotych.

  W środę 13 marca obradowały trzy komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Rodziny i Polityki Społecznej. Radni pozytywnie zaopiniowali wszystkie zmiany w budżecie, zapoznali się z aktualnym stanem rozwoju rolnictwa precyzyjnego. Samorządowcy dali zielone światło dla kolejnych prozdrowotnych działań. Województwo zamierza przeznaczyć pół miliona złotych na wsparcie osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, które utrzymują abstynencję oraz ich rodzin. Projekt w pierwszej kolejności ma zostać wdrożony w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Ważnym tegorocznym działaniem z zakresu zdrowia publicznego będzie także systemowe wsparcie dla rodzin, zmagających się z chorobami przewlekłymi, w tym nowotworami u swoich dzieci. Konkurs zostanie skierowany m.in. do fundacji.

  Samorządowcy zapoznali się także ze szczegółami, dotyczącymi przedsięwzięcia pod nazwą „Oznaczanie substancji odurzających w ściekach miejskich wybranych miast w Wielkopolsce". Celem projektu jest laboratoryjna analiza próbek wód ściekowych w celu oszacowania poziomu konsumpcji substancji odurzających. Samorząd w tym roku przeznaczy na to zadanie blisko 3,5 mln zł. Przedstawiono również informacje na temat zjawiska bierności zawodowej w naszym regionie.

  W piątek 15 marca pracowała sejmikowa Komisja Gospodarki. Radni dyskutowali o przyszłości wodorowej, pozytywnie zaopiniowali zmiany budżetowe, dotyczące dwóch nowych projektów finansowanych z Unii Europejskiej:

  -  „Wielkopolska 2050 - budowa marek i internacjonalizacja wielkopolskiej gospodarki na rzecz wzrostu jej konkurencyjności w obliczu wyzwań klimatycznych".

  -  „ Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje - Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej".

  Tydzień spotkań zakończyła Komisja Budżetowa. Po zapoznaniu się z opiniami komisji branżowych, radni pozytywnie odnieśli się do zmian budżetowych i WPF. 


  Galeria zdjęć: