PRACE NAD PLANEM NA FINISZU


Obradująca 11 marca sejmikowa Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały sejmiku w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa Wielkopolska 2020+ wraz z Planem zagospodarowania miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania. Dokument trafi 25 marca pod obrady sejmiku i jeśli zostanie przyjęty, zakończy się długotrwała procedura. Przedstawiciele Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu omówili najważniejsze zapisy planu, uwagi i uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska (dotyczące m.in. odkrywki Ościsłowo oraz przebiegu północno-wschodniej obwodnicy Poznania, która miałaby przecinać dwa parki krajobrazowe), konsultacje społeczne.

Ponadto komisja zapoznała się z informacją na temat ubiegłorocznej współpracy województwa z zagranicą oraz podobnym planem na 2019 rok, a także wysłuchała sprawozdania o regionalnym transporcie lotniczym w Wielkopolsce.


Galeria zdjęć:

  • PRACE NAD PLANEM NA FINISZU
pdf    drukuj    drukuj