PRACA NAD NOWĄ STRATEGIĄ


Jak przebiegają prace nad nową strategią rozwoju województwa, która obejmie okres do 2030 roku? Rozmawiano o tym podczas styczniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej (radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku określającej zasady, tryb i harmonogram tych prac).
Dotychczasowe działania oraz plany związane ze strategią przedstawił komisji Grzegorz Potrzebowski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWW. Po dyskusji na wniosek radnych do projektu omawianego dokumentu wprowadzono kilka poprawek. Między innymi zapisano kierowanie się zasadą solidaryzmu przy opracowywaniu strategii, co ma zwrócić szczególną uwagę na problemy obszarów Wielkopolski, które wolniej się rozwijają. Zobligowano także urzędników do włączenia w konsultacje organów uchwałodawczych samorządów lokalnych.
Radni pozytywnie zaopiniowali również projekty budżetu województwa na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej regionu.


Galeria zdjęć:

  • PRACA NAD NOWĄ STRATEGIĄ
pdf    drukuj    drukuj