POZYTYWNIE O BUDŻECIE


Komisja Budżetowa na grudniowym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu województwa na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej regionu. W porównaniu do pierwotnej wersji, zarząd województwa uwzględnił jedynie (nieco zmodyfikowaną) propozycję radnej Zofii Szalczyk (PSL): 2 mln zł ma zostać przeznaczone na pilotaż programu „Deszczówka”, wspierający małą retencję w regionie.
Ponieważ inne poprawki zostały przez zarząd odrzucone, na posiedzeniu komisji ponownie zgłosił je wszystkie radny Zbigniew Czerwiński (PiS) – wszystkie jednak większością głosów zostały zaopiniowane negatywnie. Największą dyskusję wzbudziła kwestia wprowadzenia przez zarząd do budżetu 300.000 złotych na wsparcie programu in vitro w województwie – radni PiS woleliby tę kwotę przeznaczyć na naprotechnologię, jednak ich argumenty nie przekonały większości członków komisji.
Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał o przekazaniu pomocy finansowej miastu Leszno i gminie Zakrzewo oraz ostatnie propozycje zmian w budżecie na 2019 rok. Przy okazji opiniowania tych ostatnich korekt radni wysłuchali informacji przedstawicieli spółki Szpitale Wielkopolski o realizacji projektu dotyczącego informatyzacji i wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej w wielkopolskich szpitalach. O jego skali może świadczyć fakt, że dotyczy ponad 50 placówek, a w jego ramach już zakupiono m.in. ponad 4200 komputerów, 1000 drukarek, 500 terminali.


Galeria zdjęć:

  • POZYTYWNIE O BUDŻECIE
pdf    drukuj    drukuj