Ponad 69 mln zł z UE dla Poznania i Pobiedzisk!


 

Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał umowy o dofinansowanie w ramach Poddziałania 5.1.3 „Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla MOF Poznania” oraz Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”. Beneficjentami udzielonej pomocy są Miasto Poznań oraz Gmina Pobiedziska, reprezentowane podczas spotkania przez Macieja Wudarskiego, Wiceprezydenta Miasta Poznania oraz Dorotę Nowacką, Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska.


„Projekt Poznania otrzymał 41 mln zł dofinansowania, a Pobiedzisk 28 mln zł. Z racji skali wartości dofinansowania są warte zauważenia. Uznaliśmy, że projekt Poznania ma kluczowe znaczenie dla aglomeracji w kwestii likwidowania tzw. wąskich gardeł, bardzo utrudniających życie mieszkańcom. To daje mu status pozakonkursowego” – podkreślił Marszałek Woźniak. I dodał, że „Pobiedziska zaskoczyły wszystkich rozmiarami swojego projektu - to przedsięwzięcie kompleksowe, które poprawi przestrzeń miejską, a przede wszystkim jakość podróżowania i dojazdów mieszkańców do pracy do Poznania czy Gniezna”.


Łączna kwota powyższych projektów wynosi 118 788 842,47 zł, w tym wysokość środków przekazanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to aż 69 380 034,62 zł. Środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Poddziałania 5.1.3 „Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla MOF Poznania” pozwolą Miastu Poznań przeprowadzić przebudowę drogi wojewódzkiej nr 196 w Poznaniu (ul. Gdyńska) na odcinku do ul. Bałtyckiej od północnej granicy miasta. Łączna długość przebudowanego ciągu drogi wynosi 1,450 km. Przebudowa polega na zmianie przekroju drogi z obecnego jednojezdniowego dwupasowego na dwujezdniowy po dwa pasy na każdej jezdni. Dodatkowo w ramach projektu zaplanowano budowę 5 obiektów: tunelu T-1 dla pieszych i rowerzystów pod ul. Gdyńską, tunelów T-2a i T-2b pod ul. Gdyńską w ciągu drogi rozprowadzającej nr 1 oraz linii kolejowej nr 356, tunelu T-3 pod ul. Gdyńską w ciągu drogi rozprowadzającej nr 2 i tunelu T-4 dla pieszych i rowerzystów. W ramach projektu zaplanowana jest również rozbudowa skrzyżowania z ul. Chemiczną, budowa dróg dojazdowych oraz rozprowadzających ruch w rejonie węzła „ul. Gdyńska – skrzyżowanie z linią kolejową nr 35”, budowę drogi dojazdowej do ITPOK (Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych), budowę zatok autobusowych, chodników, dróg rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Dzięki udzielonemu dofinansowaniu w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” Gmina Pobiedziska zrealizuje projekt obejmujący m. in. budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy drodze krajowej w Pobiedziskach wraz z realizacją inwestycji powiązanej z tworzeniem ww. węzła, w tym przebudowę ul. K. Odnowiciela i ul. Jagiełły w Pobiedziskach, modernizację ul. Kiszkowskiej w zakresie ścieżki rowerowej i nawierzchni, wytyczenie oraz organizację ścieżek rowerowych od Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Pobiedziskach. W ramach projektu wybudowany zostanie zintegrowany węzeł przesiadkowy przy drodze krajowej w Pobiedziskach – Letnisko wraz z realizacją inwestycji funkcjonalnie powiązanych z stworzeniem ww. węzła. Dodatkowo w ramach projektu zostanie wykonana budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy drodze krajowej w Biskupicach oraz zakup 3 niskoemisyjnych autobusów hybrydowych.
Prezentacje projektów znajdują się w załącznikach.
Dotychczas w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę ponad 50 mln zł, natomiast w ramach Poddziałania 5.1.3 „Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla MOF Poznania” kwota przeznaczona na wspomniany wyżej projekt pozakonkursowy wyniosła wynosi 41 mln zł.
Więcej informacji na temat Poddziałania 5.1.3 oraz Poddziałania 3.3.3 oraz w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 można uzyskać na stronie: http://wrpo.wielkopolskie.pl


Galeria zdjęć:

  • Ponad 69 mln zł z UE dla Poznania i Pobiedzisk!
  • Ponad 69 mln zł z UE dla Poznania i Pobiedzisk!
  • Ponad 69 mln zł z UE dla Poznania i Pobiedzisk!
  • Ponad 69 mln zł z UE dla Poznania i Pobiedzisk!

pdf    drukuj    drukuj