POWSTAŃCZY OBELISK POLICJI


Łącząc się za pośrednictwem internetu, odbyli 12 maja posiedzenie członkowie sejmikowej Komisji Kultury.
Podczas obrad radni zajęli się zaopiniowaniem szeregu wniosków dotyczących zmian w budżecie województwa i wieloletniej prognozie finansowej regionu. Najwięcej dyskusji wywołał projekt przekazania 35.000 złotych wielkopolskiej policji, której pododdziałowi kontrterrorystycznemu mają patronować powstańcy wielkopolscy. Fakt ten ma upamiętnić obelisk postawiony na terenie jednostki przy ulicy Taborowej w Poznaniu. Ostatecznie większość radnych ten wniosek (podobnie jak wszystkie pozostałe) zaopiniowała pozytywnie.
Radni zapoznali się także z ubiegłorocznymi wynikami instytucji kultury samorządu województwa Parowozownia Wolsztyn, a także z informacjami o działalności marszałkowskich placówek muzealnych: na Lednicy, w Żabikowie i w Kaliszu. Komisja wysłuchała ponadto sprawozdania z przebiegu w 2019 roku współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi.


Galeria zdjęć:

  • POWSTAŃCZY OBELISK POLICJI
pdf    drukuj    drukuj