Powstańcze historie nagrodzone w marszałkowskim Konkursie Dziennikarskim


Marszałek Marek Woźniak wręczył dzisiaj nagrody laureatom XIX Konkursu Dziennikarskiego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego pn. "Wielkopolska obywatelska – Wielkopolska europejska. Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 wizytówką współczesnych Wielkopolan”. 

Jury, pod przewodnictwem prof. dr. hab. Waldemara Łazugi przyznało:

• I miejsce i nagrodę w wysokości 7000 zł Mariuszowi Szalbierzowi z „Faktów Pilskich”, autorowi artykułu pt. „Pokazali, że tu Polska” za umiejętnie połączenie historii powstania ze współczesnym jego postrzeganiem,
• II miejsce i nagrodę w wysokości 5000 zł Rafałowi Różakowi z „Głosu Wągrowieckiego”, autorowi artykułu pt. „Sekretna misja Romana Janty – Połczyńskiego” za oryginalne przedstawienie znaczenia powstania poprzez ukazanie losów jego uczestnika,
• III miejsce i nagrodę w wysokości 3000 zł Bognie Kisiel z „Głosu Wielkopolskiego”, autorce artykułu pt. „Antoni Linettej – powstaniec wielkopolski. Musiał zrzucić sędziowską togę” za przedstawienie interesującej historii rodzinnej Antoniego Linetteja.

Przypomnijmy, że tegoroczna edycja konkursu dedykowana była 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Konkurs promuje i jednocześnie ugruntowuje pamięć o pięknych kartach historii Wielkopolan i Wielkopolski. Historii, która do dziś buduje tożsamość mieszkańców regionu jako tych, którzy potrafią pracować i walczyć. I to jednakowo skutecznie, czego dowodem jest właśnie zwycięskie Powstanie Wielkopolskie. Dlatego dobrze zadbać o utrwalenie – w historii regionu i osobistej – pamięci o ludziach i wydarzeniu, od którego rozpoczął się marsz Wielkopolski ku wolności, dalszemu rozwojowi i zamożności. Wydarzeniu, które ugruntowało dumę Wielkopolan. Wydarzeniu, do którego zawsze mogą się odwołać, mogą się na nie powołać, jak narodowy herb, który uszlachetnia nasz region.
W konkursie udział wzięli dziennikarze radiowi, telewizyjni, prasowi i internetowi.


Galeria zdjęć:

  • Powstańcze historie nagrodzone w marszałkowskim Konkursie Dziennikarskim
pdf    drukuj    drukuj