trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Powołanie Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

  Marszałek Województwa Wielkopolskiego Zarządzeniem Nr 7/2021 z dnia 5 lutego 2021 roku powołał Wielkopolską Radę Działalności Pożytku Publicznego w składzie:

  1. Grzegorz Grygiel, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - Przewodniczący Rady.
  2. Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego:
   Łukasz Krysztofiak – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
  1. Przedstawiciele Sejmiku Województwa Wielkopolskiego:
   1. Krystyna Kubicka-Sztul,
   2. Jarosław Maciejewski,
   3. Patrycja Przybylska,
   4. Łucja Zielińska.
  2. Przedstawiciele Marszałka Województwa Wielkopolskiego:
  1. Małgorzata Bartkowiak, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Departamentu Organizacyjnego i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu;
  2. Włodzimierz Mazurkiewicz, Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
  1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność na terenie Województwa Wielkopolskiego:
   1. Sebastian Grek,
   2. Iwona Hejducka,
   3. Iwona Janicka,
   4. Tomasz Kujaczyński,
   5. Dorota Lisiak,
   6. Justyna Schaefer-Kurkowiak,
   7. Mateusz Walczak,
   8. Jan Waligóra.

  Będzie to już czwarta kadencja tego gremium. Do zadań Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy przede wszystkim współtworzenie koncepcji współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z sektorem pozarządowym oraz konsultowanie dokumentów dotyczących działalności pożytku publicznego w województwie.