Nowe horyzonty rozwoju Powiatu Tureckiego. 15 mln zł z WRPO na kształcenie i edukację zawodowców


24 lutego 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak, w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO), podpisał umowę o dofinansowanie projektu pozakonkursowego pn. „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" w ramach Poddziałania 9.3.2. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”. Beneficjentem udzielonej pomocy jest Powiat Turecki, który podczas spotkania reprezentował Starosta Mariusz Seńko.

Łączna wartość projektu, który Powiat Turecki realizuje we współpracy z Powiatem Kolskim wynosi 15 mln zł, w tym wysokość środków przekazanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 13,3 mln zł (WRPO). „Mając na uwadze plany zamknięcia i zakończenia działalności kompleksu energetycznego w tym subregionie - znając jego sytuację bieżącą i przyszłą - uznaliśmy ten obszar za obszar strategicznej interwencji, który wymaga poszukiwania nowych miejsc pracy. To wiąże się z koniecznością kształcenia młodych ludzi w nowych kierunkach, dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Dlatego projekt ten uzyskał specjalny status projektu pozakonkursowego” – podkreślił Marszałek Woźniak. Wcześniej (16.02.2017 r.) podpisano umowę na wart prawie 2 mln zł projekt komplementarny pn. „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego”. Projekt otrzymał ponad 1,6 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (WRPO). W sumie Powiat Turecki i Powiat Kolski otrzymały z WRPO 2014-2020 prawie 15 mln zł (1,6 mln zł +13,3 mln zł) dofinansowania na realizację projektów, które przyczynią się do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz poprawy stanu infrastruktury edukacyjnej. „Myślę, że to znaczący wkład finansowy, który będzie impulsem do rozwoju subregionu” – mówił Marszałek Woźniak życząc, aby dobrze służył mieszkańcom Wielkopolski wschodniej. „Dzięki temu aktywność gospodarcza spotka się tu z dobrze wykształconymi młodymi ludźmi” – powiedział Marszałek i dodał, że w obecnej perspektywie obszar aktywizacji rynku pracy i kształcenia zawodowego jest jednym z filarów polityki Unii Europejskiej.

Starosta Mariusz Seńko prezentując projekt podkreślił, że stojąc przed perspektywą likwidacji kopalni węgla brunatnego i elektrowni konieczne jest stworzenie nowego rynku pracy dla przyszłych pokoleń. „Chcemy wypromować markę powiatu – innowacji i nowych technologii”. Wskazał także na inteligentne specjalizacje, takie jak: wyspecjalizowane procesy logistyczne (transport, spedycja, logistyka), przemysł jutra (mechatronika), rozwój oparty na ICT (kompetencje cyfrowe), wnętrza przyszłości (wzornictwo przemysłowe), innowacyjne włókiennictwo (tekstronika) i nowoczesne rolnictwo (agrotronika).

W ramach projektu przewidziano modernizację i wyposażenie w sprzęt oraz materiały dydaktyczne Zespołu Szkół Technicznych w Kole, Zespołu Szkół Technicznych w Turku i Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich. Zaplanowano m.in. przeprowadzenie prac modernizacyjnych i remontowych, zakup nowoczesnego sprzętu i urządzeń do praktycznej nauki zawodu i pełnego przygotowania do natychmiastowego wejścia na rynek pracy bądź kontynuacji nauczania na uczelniach wyższych.
Prezentację projektu znajdziecie Państwo w załączniku.

Więcej informacji na temat Działania 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” oraz Działania 8.3. „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 można uzyskać na stronie internetowej Programu: http://wrpo.wielkopolskie.pl

Na zdjęciu od lewej: Mariusz Seńko - Starosta Powiatu Tureckiego, Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wieńczysław Oblizajek - Starosta Powiatu Kolskiego.


Galeria zdjęć:

  • Nowe horyzonty rozwoju Powiatu Tureckiego. 15 mln zł z WRPO na kształcenie i edukację zawodowców
  • Nowe horyzonty rozwoju Powiatu Tureckiego. 15 mln zł z WRPO na kształcenie i edukację zawodowców

pdf    drukuj    drukuj