trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Powiat chodzieski

   Starostwo Powiatowe w Chodzieży 
  ul. Wiosny Ludów 1
  64-800 Chodzież 
  tel.:/fax: 067 282 24 69
  e-mail: starostwo@pro.onet.pl
  www.chodziez-powiat.pl

  Urząd Gminy w Budzyniu 
  ul. Lipowa 6
  64-800 Budzyń 
  tel.:/fax: 067 284 33 70
  e-mail: urzad@budzyn.pl
  www.budzyn.pl
    
  Urząd Miejski w Chodzieży 
  ul. Paderewskiego 2
  64-800 Chodzież
  tel.: 067 282 71 71
  fax: 067 282 72 32 
  e-mail: urzadmiejski@chodziez.pl
  www.chodziez.pl

  Urząd Gminy w Chodzieży 
  ul. Notecka 28
  64-800 Chodzież
  tel.: 067 282 16 08 
  e-mail: sekretariat@gminachodziez.pl
  www.gminachodziez.pl 

  Urząd Miasta i Gminy w Margoninie 
  ul. Kościuszki 13
  64-830 Margonin
  tel.: 067 284 60 68
  fax: 067 284 72 73 
  e-mail: burmistrz@margonin.pl
  www.margonin.pl 

  Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie 
  Pl. Wolności 19
  64-820 Szamocin 
  tel.: 067 284 80 03
  tel.:/fax: 067 284 80 65
  e-mail: szamocin@szamocin.umig.gov.pl
  www.szamocin.umig.gov.pl